Rennkomite

Rennleder Heidi Hjemli E-post: heidi.hjemli.nyvoll@live.no mobil: 909 31 273

Ass rennleder
 Sten Gregersen E-post: sten@ringsaker-almenning.no mobil: 941 53 916
Løypesjef Johannes Haukåssveen E-post: johannes@ringsaker-almenning.no mobil: 900 65 610

Stadionsjef
 Svein Erik Syljusåsen E-post: sveinerik@ringsaker-almenning.no mobil: 979 74 611

Tidtakersjef 
Vigdis Thingelstad E-post: vigdis@idrettsforbundet.no mobil: 419 00 020

Skytebanesjef
 Jan Frydenlund E-post: janfrydenlund9@gmail.com mobil: 976 62 630

Rennsekretær
 Sidsel Moholdt E-post: sidsmoh@online.no mobil: 992 49 670

AntiDoping
Gunnar Elvsveen mobil: 905 13 124