Gratis inngang

Det er gratis inngang for alle publikum.

Ønsker du å kjøpe VIP – billetter? Kontakt Ivar Stuan på mobil: 922 54 599 eller e-post: ivar@sponsor-link.no